ΠΑΙΔΙΚΑ-ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

• JUNIORS

a! Junior
Η a! Junior είναι μία πολύ σημαντική τάξη για τους μικρούς μας μαθητές γιατί είναι η πρώτη τους επαφή μα μία ξένη γλώσσα. Στόχος μας στο HEADWAY  είναι να τους προσελκύσουμε ώστε πραγματικά να αγαπήσουν την Αγγλική Γλώσσα και να έρχονται στο μάθημα τους με ενθουσιασμό ! Πώς επιτυγχάνεται αυτό ? Με την χρήση του interactive board και των e-books καταφέρνουμε να δουν το μάθημα σαν παιχνίδι.  Στο τέλος αυτής της τάξης οι μαθητές μας θα σας εκπλήξουν όχι μόνο με την γκάμα λεξιλογίου τους αλλά και με την ευχέρεια τους να ξεχωρίζουν βασικούς χρόνους.

 b ! Junior
Η b ! Junior συνεχίζει το success story της a ! Junior και είναι μία τάξη που ενδείκνυται να γίνει  και σε θερινά μαθήματα κερδίζοντας μια ολόκληρη τάξη.

CLIL-Content and Language Intergrated Learning
Ολα τα e-books που έχουμε επιλέξει περιέχουν modules με CLIL όπου οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, για παράδειγμα γεωγραφία , μαθηματικά, ταξίδια και εξασκούνται πάνω σε λεξιλόγιο που έχουν μάθει-με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μας εκπαιδεύονται, εξοικειώνονται με την παγκοσμιοποίηση και γίνονται πολίτες του κόσμου !!!

• PRE-INTERMEDIATE

Classes A & B
Οι τάξεις Α και Β είναι πολύ σημαντικές γιατί σε αυτές μπαίνουν οι βάσεις για τις τάξεις C και D αποτελούν την ραχοκοκαλιά  της γραμματικής και του λεξιλογίου της Αγγλικής Γλώσσας. Η μέθοδος μας στο HEADWAY  είναι τα παιδιά από πολύ μικρά να μιλάνε μόνο Αγγλικά για αποκτήσουν ευχέρεια λόγου και να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σαν native speakers.

CLIL-Content and Language Intergrated Learning
Ολα τα e-books που έχουμε επιλέξει και για αυτές τις δύο τάξεις περιέχουν modules με CLIL όπου οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, για παράδειγμα γεωγραφία , μαθηματικά, ταξίδια και εξασκούνται πάνω σε λεξιλόγιο που έχουν μάθει-με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μας εκπαιδεύονται, εξοικειώνονται με την παγκοσμιοποίηση και γίνονται πολίτες του κόσμου !!!

• INTERMEDIATE

Classes C, D & Pre-Lower
Οι C και η D είναι  οι πιο σημαντικές τάξεις των Αγγλικών γιατί εδώ ολοκληρώνονται οι βασικές γνώσεις της γραμματικής και οι μαθητές εξοικειώνονται με το reading comprehension (κατανόηση κειμένου και το writing (έκθεση) , γιατί βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στο επίπεδο Β2 (Lower).

CLIL-Content and Language Intergrated Learning
Ακολουθώντας την επιτυχημένη μέθοδο CLIL και για αυτά τα επίπεδα έχουμε επιλέξει e-books που περιέχουν modules με CLIL όπου οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, για παράδειγμα γεωγραφία , μαθηματικά, ταξίδια και εξασκούνται πάνω σε λεξιλόγιο που έχουν μάθει-με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μας εκπαιδεύονται, εξοικειώνονται με την παγκοσμιοποίηση και γίνονται πολίτες του κόσμου !!!

Η Pre-Lower είναι μια τάξη που συνήθως οι περισσότεροι μαθητές κάνουν σε θερινά καλοκαιρινά μαθήματα για να είναι απερίσπαστοι από το ελληνικό σχολείο. Σε αυτό το επίπεδο το επίπεδο οι μαθητές κάνουν extra practice στο workshop  με listening και past papers για να εξοικειωθούν με το σύστημα του Lower.

 

• ADVANCED

Οι Lower, Advanced και Proficiency είναι τάξεις εξετάσεων και πιστοποίησης. Τα υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας των καθηγητών μας σε επίπεδα εξετάσεων και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε αποτελούν εγγύηση όχι μόνο για την απόκτηση πτυχίου αλλά και για το επίπεδο γνώσεων των μαθητών μας.

Το εκπαιδευτικό υλικό, η ποιότητα διδασκαλίας και οι μέθοδοι βιωματικής μάθησης που χρησιμοποιούμε στο HEADWAY είναι ότι πιο σύγχρονο και δοκιμασμένο, από έμπειρους καθηγητές, υπάρχει στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.