ΑΓΓΛΙΚΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Απόκτηση BULATS

-Online test από το Cambridge University, ιδανικό για εργασιακό χώρο. Χρησιμοποιείται από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

-Η εξετάσεις διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που σας ανακοινώνονται όταν συμπληρώσετε το Statement of Entry.

-Περιλαμβάνει δύο τομείς εξέτασης:

1. Κατανόηση γραπτού λόγου-Λεξιλόγιο-Γραμματική (Reading)
2. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (Listening)

- Ανάλογα με το score που πετυχαίνει ο κάθε υποψήφιος κατατάσσεται σε συγκεκριμένο επίπεδο.

-Η εξέταση διενεργείται κάθε μήνα και διαρκεί έως 90 λεπτά για το ανώτατο επίπεδο C2.

Στην Ελλάδα αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και ισχύει για πάντα, στο εξωτερικό εξαρτάται από τον εργοδότη, μπορεί να σας ζητηθεί η απόκτηση του μέσα στα 2 τελευταία χρόνια.


Απόκτηση ESP ( English for Special Purposes )

-Online test από το University of Greenwich, σε 35 ειδικότητες….

1 ACCOUNTING

13 ENVIROMENTAL ENGINEERING

25 MANAGEMENT LEVEL II

2 AGRICULTURE

14 FINANCE

26 MECHANICS

3 ART & DESIGN

15 FISHING & SEAFOOD INDUSTRY

27 MEDICAL

4 BANKING

16 FLIGHT ATTENDANT

28 NURSING

5 BEAUTY SALON

17 FOOD SERVICE INDUSTRIES

29 PHYSIOTHERAPY

6 BUSINESS ENGLISH

18 HOTELS & CATERING

30 POLICE

7 CALL CENTERS

19 INSURANCE

31 SALES & MARKETING

8 CONSTRUCTION I - BUILDINGS

20 IT

32 SECRETARIAL

9 COOKING

21 KINDERGARTEN TEACHER

33 SECURITY PERSONNEL

10 DENTISTRY

22 LAW

34 SOFTWARE ENGINEERING

11 ELECTRONICS

23 LOGISTICS

35 TOURISM

12 ENGINEERING

24 MANAGEMENT LEVEL

 

-Το University of Greenwich χορηγεί δύο πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: σε σπουδαστές Αγγλικών Ειδικότητας που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και έχουν ένα γλωσσικό portfolio το οποίο περιλαμβάνει 21 Quizzes, 3 Tests και 20 εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου στην ειδικότητα σπουδών τους.
2. Πιστοποιητικό διαδικτυακής Εξέτασης Αγγλικών Ειδικότητας: σε σπουδαστές Αγγλικών Ειδικότητας που θα περάσουν με επιτυχία οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες εξετάσεις.

- Κάθε εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτών και περιλαμβάνει 5 μέρη:

1. Ακουστική κατανόηση
2. Λεξιλόγιο/Ορολογία
3. Κατανόηση γλωσσικών λειτουργιών
4. Κατανόηση γραπτού λόγου
5. Παραγωγή γραπτού λόγου

Το επίπεδο των ESP test είναι Β1-Β2

 

HEADWAY success stories
Businesspeople που είχαν προβλήματα επικοινωνίας στα Αγγλικά ακόμα βρίσκονται σε επαφή μαζί μας και μας ενημερώνουν με χαρά για τις επαγγελματικές τους επιτυχίες.

Οι πιο σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ενήλικας στην εκμάθηση ξένης γλώσσας είναι τρεις:

1. Η δυσκολία του να αποδεχτεί ότι στην ξένη γλώσσα που μαθαίνει κάνει πολλά λάθη επειδή σκέφτεται στην μητρική του γλώσσα (L1 Interference)
2. H έλλειψη χρόνου για να μελετήσει λόγω φορτωμένου προγράμματος.
3. Τα μαθήματα που μπορεί να χάσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Εμείς στο HEADWAY, με την μακρόχρονη πείρα μας, ξέρουμε πως αντιμετωπίζονται αυτές οι δυσκολίες :

• Χρησιμοποιούμε NLP methods ( Νευρογλλωσικές μεθόδους ) όπου ο σπουδαστής μέσα από οπτικό και ακουστικό υλικό εξοικειώνεται με την ξένη γλώσσα και την καθημερινή της χρήση.
• Με την μέθοδο βιωματικής μάθησης που χρησιμοποιούμε και τα επαναληπτικά μας μαθήματα ο σπουδαστής χρειάζεται ελάχιστο χρόνο μελέτης στο σπίτι.
Προσφέρουμε σε σπουδαστές που απουσιάζουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων a)extra b)ηχογραφημένα/ βιντεοσκοπημένα μαθήματα c)μαθήματα μέσω Skype χωρίς extra χρέωση για να αναπληρώσουν τα μαθήματα που έχουν χάσει.

 

HEADWAY success stories
Σπουδαστές που έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό επικοινωνώντας με ευχέρεια στα Αγγλικά έχουν πάντα θετικά σχόλια να εκφράσουν για το HEADWAY και τους ευχαριστούμε θερμά.

BEGGINERS Απόκτηση επιπέδου Β1 σε 2 4μηνα. Ο σπουδαστής είναι ικανός να κάνει διάλογο με every day language, να κατανοεί και να στέλνει επαγγελματικά e-mails.

INTERMEDIATE Απόκτηση επιπέδου Β2 σε 4 4μήνα (LOWER). Ο σπουδαστής είναι σε θέση να συμμετέχει σε meetings και να επικοινωνεί σε εξαιρετικά καλό επίπεδο.

ΠΤΥΧΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ LOWER B2 (FCE, ECCE, ΚΠΓ)

• FCE (LOWER του CAMBRIDGE) αποτελείται από 4 papers:

1. Reading and Use of English (75’) κείμενα, γραμματική, λεξιλόγιο.
Αποτελείται από 7 μέρη με 52 ερωτήσεις
2. Writing (80΄) έκθεση.
Αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι υποχρεωτικό (essay 140-190 λέξεις) και στο δεύτερο επιλέγετε ένα από τα 3 θέματα (letter/e-mail,report,review or essay 140-190 λέξεις)
3. Listening comprehension (40΄)ακουστική κατανόηση.
Αποτελείται από 4 μέρη με 30 ερωτήσεις.
4. Speaking προφορική εξέταση (15΄) με δύο υποψήφιους και δύο εξεταστές.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο.Passing score 60%.

• ECCE (LOWER του MICHIGAN) αποτελείται από 4 sections με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

1. Listening (30΄) κατανόηση ακουστικού λόγου, 50 ερωτήσεις.
2. GVR (90΄) (Grammar, Vocabulary, Reading) γραμματική, λεξιλόγιο, κείμενα. Σύνολο 100 ερωτήσεις.
3. Writing (30΄) (έκθεση).Μία γραπτή εργασία 120-180 λέξεις, βασισμένη σε δεδομένες πληροφορίες. Επιλογή από δύο θέματα.
4. Speaking (10΄) Συζήτηση εξεταστή και υποψήφιου με προσωπικές ερωτήσεις και διάλογο βασισμένο σε φωτογραφίες.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο. Passing score 65%.

ΠΤΥΧΙΟ

PLUS +

MINUS -

CAMBRIDGE

   
 

-Υπάρχει αρκετός χρόνος για να σκεφτεί ο υποψήφιος

-Απαιτητική εξέταση

 

-Τα papers συμψηφίζονται. Αν κάποιος υποψήφιος δεν είναι πολύ καλός σε ένα paper αλλά περισσότερο καλός στα υπόλοιπα μπορεί να περάσει τις εξετάσεις.

-Χρειάζεται καλή γνώση Γραμματικής και λεξιλογίου

   

-Έχει περισσότερα θέματα στο writing

MICHIGAN

   
 

-Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Πιο εύκολο να εντοπίσει κάποιος την απάντηση

-Απαιτεί γρήγορη σκέψη

 

-Μόνο ένα είδος writing

 

Όλοι οι υποψήφιοι του HEADWAY κάνουν practice σε mock exam papers πριν δώσουν εξετάσεις.

• ΚΠΓ Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (Β1-Β2)

Διαβαθμισμένο test για επίπεδα Β1 και Β2. Αποτελείται από 4 φάσεις (modules)

1. Reading comprehension and language awareness test κατανόηση γραπτού λόγου και ευσυνείδητη χρήση της γλώσσας.
2. Free writing production and mediation test παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση.
3. Listening comprehension test κατανόηση ακουστικού λόγου.
4. Speaking production and mediation test παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση.

Η συνολική διάρκεια του test είναι 3 ώρες, οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και Νοέμβριο.

 

HEADWAY success stories
Είμαστε σε θέση, μέσα από την πολύχρονη πείρα μας να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε ποιό πτυχίο σας ταιριάζει περισσότερο. Όλοι εμείς οι καθηγητές στο HEADWAY είμαστε υπερήφανοι για το score επιτυχίας των μαθητών μας που ανέρχεται στο 98%.

• CAE (Advanced του CAMBRIDGE)

Αποτελείται από 4 papers :

1. Reading and Use of English (90`).
Aποτελείται από 8 μέρη με γραμματική λεξιλόγιο και κείμενα, συνολικά 56 ερωτήσεις.
2. Writing (90`) με δυο εργασίες. Mια υποχρεωτική εργασία των 220-260 λέξεων και μια δεύτερη την οποία μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος από τρία θέματα (letter, report, review etc.) , επίσης των 220-260 λέξεων.
3. Listening Comprehension (40`). Aποτελείται από 4 μέρη με 30 ερωτήσεις
4. Speaking (15`). Με δύο υποψήφιους και δύο εξεταστές.Warm-up questions και σχόλια πάνω σε φωτογραφίες.

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο.

• ALCE (Advanced του Michigan).

Αποτελείται από 4 papers :

1. Listening (40`).
Mε 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
2. GVR (80`) Grammar, Vocabulary, Reading. Mε 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
3. Writing (30`). Mία γραπτή εργασία των 200-250 λέξεων. Ο υποψήφιος επιλέγει από 2 θέματα και γράφει ένα essay.
4. Speaking (11-13`). Warm-up questions, σχόλια πάνω σε φωτογραφίες.

ΠΤΥΧΙΟ

PLUS +

MINUS -

CAMBRIDGE-CAE

   
 

-Υπάρχει αρκετός χρόνος για ολοκλήρωση των ασκήσεων

-Υπάρχουν πιο πολλά θέματα έκθεσης

 

-Τα papers συμψηφίζονται. Αν κάποιος υποψήφιος δεν είναι πολύ καλός σε ένα paper αλλά περισσότερο καλός στα υπόλοιπα μπορεί να περάσει τις εξετάσεις.

-Χρειάζεται καλή γνώση γραμματικής και λεξιλογίου

     

MICHIGAN-ALCE

   
 

-Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Πιο εύκολο να εντοπίσει κάποιος την απάντηση

-Γρήγορες αποφάσεις. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος

 

-Δεν παίρνει πολύ χρόνο, είναι λιγότερο κουραστικό

 

 

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο.

 

HEADWAY success stories
Είμαστε σε θέση, μέσα από την πολύχρονη πείρα μας να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε ποιό πτυχίο σας ταιριάζει περισσότερο. Όλοι εμείς οι καθηγητές στο HEADWAY είμαστε υπερήφανοι για το score επιτυχίας των μαθητών μας που ανέρχεται στο 98%.

Το CPE-CAMBRIDGE αποτελείται από 4 papers:

1. Reading and Use of English (90`) κείμενα, γραμματική, λεξιλόγιο.
2. Writing (90`) δύο εκθέσεις, μία υποχρεωτική και μία επιλογής, από 4 θέματα, των 300-350 λέξεων η κάθε μία.
3. Listening (40`)αποτελείται από 4 parts, 30 ερωτήσεις.
4. Speaking (15`) υπάρχουν δύο υποψήφιοι και δύο εξεταστές, σημαντικό είναι να μπορεί ο υποψήφιος να κάνει interaction, suggestions και να εκφράζει την γνώμη του.

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο

Το ECPE-MICHIGAN αποτελείται από 4 sections:

1. Writing (30`) μία έκθεση, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος από δύο θέματα, των 250-300 λέξεων.
2. Listening (35`)με 4 parts και 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
3. GCVR (75`)Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading 150 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων.
4. Speaking (20`) δύο υποψήφιοι, δύο εξεταστές. Warm up questions και μετά οι υποψήφιοι πρέπει να πάρουν μία απόφαση για το θέμα που τους έχει δοθεί.

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο.

ΠΤΥΧΙΟ

PLUS +

MINUS -

CAMBRIDGE

   
 

-Υπάρχει αρκετός χρόνος για ολοκλήρωση των ασκήσεων

-Υπάρχουν πιο πολλά θέματα έκθεσης

 

-Τα papers συμψηφίζονται. Αν κάποιος υποψήφιος δεν είναι πολύ καλός σε ένα paper αλλά περισσότερο καλός στα υπόλοιπα μπορεί να περάσει τις εξετάσεις.

-Χρειάζεται καλή γνώση γραμματικής και λεξιλογίου

     

MICHIGAN

   
 

-Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Πιο εύκολο να εντοπίσει κάποιος την απάντηση

-Απαιτεί γρήγορη σκέψη και απόφαση κάτω από πίεση

 

-Δεν παίρνει πολύ χρόνο, είναι λιγότερο κουραστικό

 

 

 

HEADWAY success stories
Το 98% των μαθητών μας αποκτούν PROFICIENCY την πρώτη φορά που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις. Με την μακρόχρονη πείρα μας είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε ποιο είναι αυτό που ταιριάζει στις δυνατότητες και τους στόχους σας.

 

Τα προγράμματα ERASMUS τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή όπως αποδεικνύεται από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών για αυτά. Η συγκεκριμένη μετακίνηση σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μπορεί να γίνεται με διπλό σκοπό

• την κινητικότητα τους για σπουδές, κάτι που συνεπάγεται επαφή με την γλώσσα
• την κινητικότητα τους για πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής πόλης που θα επιλέξουν

Στο ΗEADWAY ο σπουδαστής όχι μόνο μαθαίνει την καθημερινή γλώσσα της χώρας που θα επισκεφτεί αλλά επίσης ενημερώνεται για τα ήθη και τα έθιμα του συγκεκριμένου λαού από native καθηγητές μας.

 

HEADWAY Success stories
Μαθητές μας που επιστρέφουν από τα προγράμματα ERASMUS είναι ενθουσιασμένοι όχι μόνο από την ευχέρεια του λόγου που απέκτησαν στην Αγγλική γλώσσα αλλά και από τις χρήσιμες πληροφορίες που τους δώσαμε για τη συγκεκριμένη χώρα.

Το μεγάλο μας πλεονέκτημα, που κερδίζουν οι σπουδαστές μας, είναι ότι όλοι εμείς οι καθηγητές του HEADWAY έχουμε συντονιστεί πλήρως με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο TOEFL.

Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) είναι διεθνείς εξετάσεις αντίληψης και χρήσης της Αγγλικής γλώσσας για Εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια σε Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δίνεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει :

Section

Time Limit

No. of Questions

Reading

60-100`

36-70

Listening

60-90`

34-51

Break

10`

-

Speaking

20`

6 tasks

Writing

50`

2 tasks

 

HEADWAY success stories
Με την πολυετή πείρα μας στα TOEFL tests έχουμε προετοιμάσει πολλούς μαθητές με μεγάλη επιτυχία στις στις συγκεκριμένες εξετάσεις, Σπουδαστές μας που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό επικοινωνούν ακόμα μαζί μας και μας ενημερώνουν για την χώρα στην οποία ζουν.Το IELTS ενδείκνυται για υποψήφιους άνω των 16 ετών. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 2 διαφορετικών τύπων του test, το Academic ή το General Training. Το πρώτο είναι για όσους θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, το δεύτερο για όσους θέλουν να εργαστούν σε Αγγλόφωνες χώρες. Οι εξετάσεις και των δύο tests διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το British Council και αποτελούνται από 4 μέρη Listening,Reading,Writing και Speaking.

Section

Time Limit

No of Questions

Test Parts

Reading

60’

40’

3 Parts (Academic Reading/ General Training Reading

Listening

30’

40’

4 Parts (Conversations /Monologues)

Speaking

11’-24’

 

Oral Interviews

Writing

60’

 

2 Parts (Summary /Essay)

 

Τα αποτελέσματα του IELTS μπορείτε να τα μάθετε σε 13 ημέρες μέσω internet. Η βαθμολογική κλίμακα του IELTS είναι από το 1 έως το 9 και οι βαθμολογίες των 4 ενοτήτων συμψηφίζονται σε ένα γενικό μέσο όρο. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια ή Οργανισμοί ζητάνε βαθμολογία πάνω από 6,5.

 

HEADWAY success stories
Όλοι οι καθηγητές στο HEADWAY αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα scores των μαθητών μας που είναι πάνω από 6.8 και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι όταν οι σπουδαστές μας επικοινωνούν μαζί μας , θέλοντας να μας μιλήσουν για τις επιτυχίες τους στο επαγγελματικό τομέα και τις σπουδές τους.

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς της Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευμένος από την αρμόδια αρχή της Αγγλίας (Ofqual). Με 62 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε ένα διεθνή οργανισμό που δραστηριοποείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία και στην Άπω Ανατολή.

Διεξαγωγή εξετάσεων

• Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα, δύο φορές τον χρόνο στα επίπεδα B1, B2, C1, C2.
• Εποπτεύονται από εκπροσώπους του ESB, που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής στα εξεταστικά κέντρα, ώστε να ελέγχουν το αδιάβλητο και την απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.