ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα επιχειρησιακά μας προγράμματα καλύπτουν μαθήματα στο χώρο της επιχείρησης σας ή στο εκπαιδευτήριο μας από καθηγητές που έχουν πείρα και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα.

Προσφέρουμε πακέτα ωρών και courses tailor-made για τις δικές σας ανάγκες που περιλαμβάνουν:

  • ευχέρεια λόγου και αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητες σε meetings και συναλλαγές με ξένους.
  • επικέντρωση σε business language, e-mails, και εμπορική επικοινωνία.
  • ταχύρυθμες μεθόδους εκμάθησης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα μαθήματα καλύπτονται από τα προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.