ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ?

1.    Επικοινωνία.
 Το Κ.Ξ.Γ βοηθάει τον μαθητή να δουλεύει μέσα σε μια ομάδα. Αναπτύσσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες,μαθαίνει να συνεργάζεται και να λειτουργεί μέσα στο οργανωμένο σχήμα της τάξεως ενός σχολείου.

2. Αξιολόγηση-Ενημέρωση
Το Κ.Ξ.Γ διαθέτει την οργάνωση για test προόδου και αξιολόγησης του μαθητή έτσι ώστε να ενημερώνεται ο ίδιος ή οι γονείς του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα φροντίζοντας παράλληλα για τη κάλυψη των κενών του.

3. Χρήση Τεχνολογίας
Στο Κ.Ξ.Γ χρησιμοποιείται η πιο σύγχρονη τεχνολογία μάθησης όπως interactive boards ( διαδραστικοί πίνακες),e-books (ηλεκτρονικά βιβλία), internet, computers .Αντίθετα στο ιδιαίτερο δεν υπάρχει η ποικιλία των παραπάνω παραθύρων γνώσης.

4. Ενημέρωση από Εξεταστικούς φορείς-Εκδοτικούς οίκους
Τα Κ.Ξ.Γ βρίσκονται σε διαρκή δίοδο επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς και εκδοτικούς οίκους για να προσφέρουν με υπευθυνότητα τη καλύτερη ενημέρωση στους σπουδαστές του.

5. Σταθερό πρόγραμμα
Τα Κ.Ξ.Γ προσφέρουν σταθερό πρόγραμμα διδασκαλίας που ο μαθητής ακολουθεί με συνέπεια. Το “Ιδιαίτερο Μάθημα”μειονεκτεί στο ζήτημα αυτό μιας και ένα ιδιαίτερο μπορεί άνετα να αναβληθεί είτε με πρωτοβουλία του μαθητή είτε του καθηγητή και σαν αποτέλεσμα ένας μαθητής που προέρχεται από “Ιδιαίτερο” μπορεί να είναι αισθητά πιο πίσω στην ύλη σε σχέση με μαθητή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

6. Αναγνώριση -Επίσημος τίτλος σπουδών
Τα ΚΞΓ προσφέρουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς για οποιαδήποτε χρήση , σε αντίθεση με το <<Ιδιαίτερο>>, όπου δημιουργείται μια κατάσταση ασαφής , ανεπίσημη και περιθωριακή που έχει σαν αποτέλεσμα να μη μπορεί κάποιος να αποδείξει τη φοίτηση του πάνω στο αντικείμενο της ξένης γλώσσας.

7. Κόστος διδάκτρων
Στα Κ.Ξ.Γ ο μαθητής διδάσκεται πολύ περισσότερες ώρες και πληρώνει πολύ λιγότερα χρήματα. Η μάθηση για παράδειγμα , της Αγγλικής Γλώσσας (για παιδιά) από την Α' Junior μέχρι τη Lower τάξη απαιτεί 6 με 7 χρόνια δηλαδή 750-800 διδακτικές ώρες και το κόστος για όλα αυτά τα χρόνια είναι ελάχιστο εάν το συγκρίνει κάποιος με το κόστος που απαιτείται για ιδιαίτερο ανά ώρα.

8.    ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:
Ένα ερώτημα που θα πρέπει πάντα να απασχολεί τους γονείς είναι το γιατί ένας καθηγητής ιδιαίτερου δεν εργάζεται σε κάποιο Κ.Ξ.Γ.

  • Δεν το επιθυμεί ο ίδιος ; (κάτι που είναι μάλλον απίθανο.)
  • Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη πίεση της εργασίας ενός Κ.Ξ.Γ.;(άρα ΔΕΝ είναι εύκολο να προσληφθεί σε ένα Κ.Ξ.Γ.)
  • Δεν έχει τα επίσημα προσόντα που του δίνουν τη δυνατότητα να ασκεί το επάγγελμα του Καθηγητή Ξένων Γλωσσών σε επίσημο και ελεγχόμενο από την επιθεώρηση Κέντρο;