ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Τα Ισπανικά  είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Είναι μητρική γλώσσα για 350 εκατομμύρια ανθρώπους, σε 21 χώρες και επίσημη γλώσσα σε 4 ηπείρους. Στην σημερινή εποχή της διαπολιτισμικότητας και της επέκτασης των επιχειρήσεων η γνώση των Ισπανικών αποτελεί σημαντικό προσόν.  Πέρα  από τα στατιστικά στοιχεία όμως η Ισπανική γλώσσα του Gabriel Garcia Marquez,του Pablo Neruda, της Isabel Allende είναι η γλώσσα που θα ερωτευτείς καθώς ανοίγει ένα παράθυρο στο ανεξάντλητο Ισπανόφωνο πνεύμα. Η γλώσσα που θα σε συγκινήσει με τα τραγούδια του Manu Chau της Shakira και άπειρων άλλων Ισπανόφωνων καλλιτεχνών. 

Οι Ισπανόφωνοι καθηγητές μας θα σας διδάξουν όχι μόνο την γλώσσα αλλά θα σας βοηθήσουν ταυτόχρονα να μάθετε για τα καθημερινή ζωή και τον τρόπο σκέψης των Ισπανών. Στο HEADWAY δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο, χρησιμοποιούμε interactive board και βιωματικές μεθόδους εκμάθησης (NLP) ώστε οι σπουδαστές μας να μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να συμμετέχουν σε καθημερινές συζητήσεις και να επικοινωνούν με Ισπανόφωνους.

 

HEADWAY success stories
Οι μαθητές μας που επιστρέφουν από Ισπανόφωνες χώρες είναι περήφανοι για το τρόπο που επικοινωνούσαν στα Ισπανικά και μας ευχαριστούν για την ικανότητα τους να κατανοούν την ντόπια κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων.

Είναι το ανώτατο πτυχίο πτυχίο Ισπανικών και απαιτεί άριστη ακαδημαϊκή γνώση της γλώσσας.

Αποτελείται από :

1. Χρήση της γλώσσας, κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση. Εξετάζει το λεξιλόγιο, τη γραμματική και την ικανότητα κατανόησης του προφορικού λόγου.
2. Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, γραπτός λόγος και επικοινωνία. Ο υποψήφιος γράφει 3 εκθέσεις, για την πρώτη έχει στην διάθεση του διαγράμματα στατιστικές, κείμενο και ένα ακουστικό κείμενο. (150`)
3. Προφορικός λόγος και επικοινωνία. Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει περίληψη από διαγράμματα, στοιχεία στατιστικής και να τα συζητήσει με τον εξεταστή. Στο τελευταίο μέρος θα εκφράσει την άποψη του σχετικά με τίτλους και αποκόμματα εφημερίδων.

Οι εξετάσεις γίνονται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

ΚΠΓ

Διαβαθμισμένο test με 1.κατανόηση κειμένου 2.ακουστικό υλικό 3.προφορικά. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Νοέμβριο και Μάιο.

 

HEADWAY success stories
Οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται στο να έρχονται σε καθημερινή επαφή με την γλώσσα, μέσα από ταινίες, βιβλία και εκδηλώσεις. Κάνουν extra practice στο workshop, όπου έχουν στη διάθεση τους μια πληθώρα εκπαιδευτικών βιβλίων.

Σε αυτό το επίπεδο οι Ισπανόφωνοι καθηγητές μας δίνουν περισσότερη έμφαση στον προφορικό

λόγο και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.

Το DELE C1 αποτελείται από δύο ομάδες και συνολικά 4 ενότητες (Grupo 1 : Prueba 1,3 και Grupo 2 : Prueba 2,4)

Prueba 1. Κατανόηση γραπτού λόγου, με ερωτήσεις αντιστοίχισης και πολλαπλής επιλογής (90`)
Prueba 2. Κατανόηση προφορικού λόγου (50`)
Prueba 3. Γραπτός λόγος (Μικτή επιδεξιότητα) Ο υποψήφιος καλείται να γράψει την πρώτη έκθεση βασισμένη σε ένα ακουστικό απόσπασμα και για την δεύτερη (γράμμα ή αναφορά) επιλέγει από 2 θέματα (80`)
Prueba 4. Κατανόηση γραπτού λόγου,παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (Μικτή επιδεξιότητα) Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει περίληψη ενός γραπτού κειμένου Ισπανικών και να εκφράσει την άποψή του πάνω σε αυτό το κείμενο.

Επίσης ανταλλάσσει απόψεις με τον εξεταστή πάνω σε 4 εικόνες που του έχουν δοθεί.(20`+20` προετοιμασία)

Η ανώτατη βαθμολογία είναι 100 πόντοι. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται 30 πόντοι σε κάθε μια από τις 2 ομάδες. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 2-2,5 μήνες. Οι εξετάσεις γίνονται 4 φορές το χρόνο, Νοέμβριο,Απρίλιο, Μάιο και Ιούλιο.

 

HEADWAY success stories
Οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται στο να έρχονται σε καθημερινή επαφή με την γλώσσα, μέσα από ταινίες, βιβλία και εκδηλώσεις. Κάνουν extra practice στο workshop, όπου έχουν στη διάθεση τους μια πληθώρα εκπαιδευτικών βιβλίων.

 

Στο HEADWAY με τις σύγχρονες μεθόδους μάθησης που χρησιμοποιούμε και την βοήθεια των Ισπανόφωνων καθηγητών μας οι σπουδαστές μας μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, από επίπεδο Β1, να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου Β2.

H εξέταση DELE B2 αποτελείται από 4 μέρη :

1. Κατανόηση γραπτού λόγου, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ερωτήσεων με κείμενα καθώς και συμπλήρωσης κενών (70`)
2. Κατανόηση προφορικού λόγου, με 5 μέρη που περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (40`)
3. Γραπτός λόγος, με 2 μέρη. Στο πρώτο οι υποψήφιοι γράφουν την άποψή τους πάνω σε ένα ηχητικό απόσπασμα και στο δεύτερο μέρος γράφουν ένα άρθρο ή μια κριτική. (80`)
4. Προφορικός λόγος. Ο υποψήφιος πρέπει να σχολιάσει ένα κείμενο, μια φωτογραφία και να συζητήσει με τον εξεταστή πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. (20` και 20` λεπτά προετοιμασία)

ΚΠΓ

Διαβαθμισμένο test για επίπεδα Β1,Β2 που αποτελείται από 4 μέρη :

1. Κατανόηση γραπτού λόγου.
2. Παραγωγή γραπτού λόγου.
3. Κατανόηση ακουστικού υλικού.
4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι περίπου 3 ώρες και οι εξετάσεις διεξάγονται συνήθως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου ή Μαΐου.

 

HEADWAY success stories
Οι υποψήφιοι μας στο HEADWAY κάνουν extra practice στο workshop και υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης μαθημάτων για εργαζόμενους ή φοιτητές που έχουν εξεταστική.

H εξέταση αυτή πιστοποιεί την μέτρια γνώση των Ισπανικών σε επίπεδο Β1 και αποτελείται από 4 μέρη :

1. Κατανόηση γραπτού λόγου, με 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συμπλήρωσης κενών και αντιστοίχισης κειμένων (70`)
2. Κατανόηση προφορικού λόγου , με 5 μέρη , 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης. (40`)
3. Παραγωγή γραπτού λόγου με 2 μέρη. Ένα γράμμα ή e-mail και ένα κείμενο για να εκφράσουν οι υποψήφιοι την άποψη τους σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. (60`)
4. Παραγωγή προφορικού λόγου, όπου ο υποψήφιος αναλύει ένα θέμα της επιλογής του, συζητάει με τον εξεταστή, σχολιάζει μία φωτογραφία και τέλος ανταλλάσσει απόψεις με τον εξεταστή.(15`)

Οι εξετάσεις για το Β1 διεξάγονται κάθε Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

 

HEADWAY success stories
Οι Ισπανόφωνοι καθηγητές του HEADWAY διοργανώνουν για τους σπουδαστές μας βραδιές Ισπανικής κουζίνας καθώς επίσης και καλλιτεχνικές βραδιές με Latin μουσική, γιατί μαθαίνω Ισπανικά δεν σημαίνει μόνο ότι μαθαίνω την γλώσσα αλλά επίσης ότι γίνομαι ένα με την κουλτούρα της γλώσσας

Οι εξετάσεις για τα πτυχία DELE A1-A2 απαρτίζονται από τις εξής ενότητες :

1. Κατανόηση γραπτού λόγου (45` και 60` αντίστοιχα).
2. Κατανόηση προφορικού λόγου (20` και35` αντίστοιχα).
3. Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (25` και 50` αντίστοιχα).
4. Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15`)

Οι εξετάσεις διοργανώνονται έως και 5 φορές το χρόνο από το Instituto Cervantes.

ΚΠΓ

Διαβαθμισμένο test για επίπεδα Α1,Α2, που αποτελείται από ερωτήσεις με μέγιστη βαθμολογία 200. Για το πτυχίο βασικής γνώσης Α2 χρειάζεται πάνω από 120 βαθμούς.

 

HEADWAY success stories
Εμείς στο HEADWAY χρησιμοποιούμε τη διαδραστική μέθοδο μάθησης με την χρήση των κατάλληλων μέσων, όπως ο διαδραστικός πίνακας. Διοργανώνουμε προβολές ταινιών, εκδηλώσεις που βοηθάνε τους μαθητές μας να εξοικειωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με την Ισπανική γλώσσα και να αποκτήσουν ευχέρεια λόγου.